Kalkulačka povinného ručení - co dělat s výsledkem

Nalezla vám kalkulačka povinného ručení levnější variantu? Dejte výpověď!

Dát výpověď z povinného ručení pojišťovně je vcelku jednoduchý administrativní akt a proto se ho nebojte. Nejlevnější nabídka povinného ručení vám za to jistě bude stát!

Povinné ručení musíte vypovědět nejpozději 6 týdnů před koncem pojistného období. Má to tak stanovené většina pojišťoven i když některé umožňují skončit povinné ručení k nejbližší platbě pojistného. Výpověď povinného ručení musí být v písemné forměa musí obsahovat: jméno a příjmení, bydliště, číslo pojstné smlouvy, datum, podpis. Ve výpovědi povinného ručení rovněž zažádejte o potvrzení bezeškodního průběhu trvání. K výpovědí přiložte zelenou kartu. Potvzení o bezeškodním průběhu vám pojišťovna zašle na vaší adresu do 15 dnů.

Novou smlouvu o povinném ručení musíte uzavřít do 7 dnů od skončení starého povinného ručení. K uzavření nového povinného ručení potvzení o bezeškodním průběhu nepotřebujete, stačí ho dodat dodatečně. Podepíšete pouze čestné prohlášení, že jej později doložíte.

POVINNÉ RUČENÍ KALKULAČKA